Informacje

ZASADY OGÓLNE ZAMÓWIENIA, ZMIANY, ANULOWANIE, OPŁATY KARNE Warunki płatności i rozliczenia INFORMACJE DODATKOWE WAŻENIE, POMIAR I WYWÓZ TROFEÓW REKLAMACJE Ewentualne reklamacje myśliwych zagranicznych odnośnie organizacji i realizacji polowania, warunków zakwaterowania i wyżywienia, wartości zdobytych trofeów, pracy personelu organizatora polowania lub pilota będą rozpatrywane przez Biuro Polowań „Chasspol” pod warunkiem, że zostaną dostarczone pilotowi lub organizatorowi polowania na piśmie przed podpisaniem protokołu z polowania i uwaga o złożonej reklamacji zostanie umieszczona w protokole przed jego podpisaniem. W przypadku wniesienia reklamacji do protokołu z polowania, wypłata należności dla Koła nastąpi po rozpatrzeniu reklamacji.